tirsdag 4. oktober 2016

HeimesessionsMå dela litt bilder av desse nydelege brødrene.
Som ein ser er den minste av dei ganske nyfødd,
og eg vart invitert heim til dei for å fotografera.
I bagen hadde eg nokre bakgrunnar og klemmer til å festa dei med. 
Eg nytta kjøkenbordet som bakgrunnsoppheng.
Lyset flauma inn vinduene.


Eg trur dette er den mest naturlege og behagelege situasjonen for ein
nyfødd knøtt å bli fotografert i. Foreldra slepp å fylla bilen 
med baby, eventuelle søsken og utstyr. Luktene, temperaturen, lydane... 
Alt er slik den vetle er van med. At det kjem nokon med kamera 
er nok ikkje heilt uvanleg det heller for ein nyfødd verdensborgar.


Studionøklane er no levert til huseigar.
Og eg er klar for fleire slike heimesessions!© Jorun Larsen


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar